4
идти́, ходи́ть; отправля́ться

tóget går (klókken seks) — по́езд отхо́дит (в шесть часо́в)

úret går — часы́ иду́т

gå på besǿg — ходи́ть в го́сти

hvordán går det dig [Dem]? — как твои́ [ва́ши] дела́?, как пожива́ете?

det går godt — (дела́ иду́т) хорошо́!

gå i skóle — ходи́ть в шко́лу

gå på árbejde — ходи́ть на рабо́ту

(en)tur — прогуля́ться, соверши́ть прогу́лку

* * *
elapse, extend, go, march, on, play, reach, roll, run, strike, tread, walk
* * *
vb (gik, gået) go;
(gå på sine ben) walk;
(om tid) go, pass, go by;
(spilles, opføres) be on ( fx there is a good film on at the Palladium), run ( fx the play ran for six months; is that film still running?),
(mere F) be played, be performed;
(sælges) sell, be sold;
(gram.: bøjes) go, be inflected;
(være passende) do;
(rækkes fra hånd til hånd) go round, pass;
(gå i stykker) go, break;
(trække sig tilbage fra embede) go,
(gå på pension) retire,
(træde tilbage fra højere post, og om regering) resign;
(om maskineri etc) run ( fx the engine is running smoothly; the drawer
(skuffen) runs smoothly; the machine runs by electricity);
(om tog) run ( fx the trains did not run on Sundays),
(afgå) leave, go ( fx when does the train leave (el. go)? it leaves
(el. goes) at 10);
[de går, han (, hun) går]
(teat) exeunt, exit,
(i nyere stykker oftest) they go (, he, she goes) (off stage);
[døren gik] the door opened and shut; somebody came in (, went out);
[møllen går] the mill is turning;
[radioen går hele dagen] the radio is on all day;
[snakken gik] the conversation was in full swing,
(dvs sladderen) people were talking;
[snakken gik livligt] the conversation was animated;
[der er gået tre trumfer] three trumps are out (el. have gone);
(se også dans, rygte, tur, ur etc);
[ med adv, pron etc:]
[blive gået]
(dvs afskediget) be retired;
[det gik helt anderledes] it turned out quite differently;
[det er gået dårligt for mig] things have gone badly with me, I have had bad luck;
[det gik dårligt med ham]
(mht helbred) he was in a bad way;
[det gik dårligt med foretagendet] the enterprise did not succeed;
[gå fri] escape,
(få lov at slippe) be let off;
[uret går godt] the watch keeps good time;
[det går godt med ham, det går ham rigtig godt] he is doing well;
[forretningen går godt] the business is thriving;
[hvordan går det (med helbredet)?] how are you?
T how is it going? how goes it?
(se også ndf: gå med);
[hvordan det end går] whatever happens;
[den går ikke] that won't do,
(= du kan tro nej!) no you don't! nothing doing! I'm not having any!
[lad gå!] all right! let it pass!
[jeg vil lade det gå for denne gang] I'll overlook it this time;
[lade ham gå]
(dvs sætte fri) let him go;
(dvs lade i fred) leave him alone;
[det går meget let] that is very easy;
[sådan gik det i tre år] things went on like that for three years;
[sådan går det her i verden] that is the way of the world;
[sådan går det (med) alle store mænd] that is what happens to all great men;
[gå tabt] be lost,
(se også tabe);
(se også III. fejl, II. galt, højt, ledig, løs, nok, rigtig, vild);
[ faste forbindelser med præp og adv:]
[gå af]
(løsne sig) come off,
(om noget limet også) come unstuck;
(om skydevåben) go off,
(om skud) be fired;
(gå på pension) retire,
(trække sig tilbage, især fra højere stilling, og om regering) resign;
(forløbe) go (el. pass) off;
[hvad går der af ham] what is the matter with him? what has come over him?
(se også II. led, mode, vej);
[gå af i stilhed] pass off quietly;
[gå af med], se pension, sejr;
[det kan gå af på min gæld] you can deduct it from what I owe you;
[gå an]
(være acceptabel) do ( fx will these shoes do?);
[det går an] it will do;
[det går aldrig an] it will never do;
[gå bagover] fall backwards;
[jeg var ved at gå bagover af forbavselse] you could have knocked me down with a feather;
[gå bort] go away;
() die, pass away;
[`gå efter]
(hente) go for, go to fetch,
T go and get;
(rette sig efter) go by, go on ( fx we have nothing to go by (el.
on)), act on ( fx his advice, his recommendation);
[`efter]
(undersøge) go over ( fx all the details), go into ( fx the
matter),
(gøre rent, reparere) go over ( fx she went over the room with a duster),
(grundigt, om bil, skib) overhaul;
(friske el. male op) touch up ( fx an article);
(efterkontrollere) go (el. check) over, go (el. check) through;
[hvis det gik efter mit hoved] if I had my way;
[gå efter lyden] go in the direction of the sound;
[gå for]
(gælde, regnes for) pass for, be supposed to be;
(blive solgt for) go for;
[hvad går her for sig?] what is going on here?
[hvornår skal det gå for sig?] when is it to come off? when is it to be?
[det går godt for ham] he is doing well;
[intet ville gå for ham] nothing went right for him;
[gå foran præp] go before,
F precede;
adv go (, walk) ahead (el. in front), lead the way;
[gå forbi] pass;
[gå forud for, gå fremfor] precede;
(fig) take precedence of (el. over);
[`fra]
(løsne sig) come loose;
(om noget limet) come unstuck;
(skulle fradrages) be deducted;
(opgive fx eksamen) give up;
(opgive studium etc) drop out;
[`gå fra]
(forlade) leave (behind);
(lade i stikken) desert ( fx one's wife);
[gå fra borde], se bord;
[gå fra forstanden], se forstand;
[gå fra hinanden]
(dvs hver til sit) part, separate;
(dvs i stykker) go to pieces, split;
[gå fra sit ord] go back on one's word;
[gå frem] advance, go forward;
(gøre fremskridt) make progress;
(bære sig ad) act,
F proceed;
[gå lige frem] walk straight ahead;
[gå fremad] advance,
F proceed;
(gøre fremskridt) make progress;
[det går fremad med ham]
(dvs det går ham godt) he is getting on;
(mht helbredet) his health is improving;
(han bliver dygtigere) he is coming on;
[gå hen: gå ubemærket hen] pass off unnoticed;
[gå ikke hen og bliv syg] don't go and be ill;
[han er gået hen og har købt en bil] he's (been and) gone and bought a car;
[gå let hen over] pass lightly over;
T skate over;
(se også hoved);
[gå hen til ham] go (up) to him; walk over to him;
(for at besøge ham) go and see him; look him up;
[`gå i]
(være klædt i) wear;
[`i]
(lukke sig) close;
[gå i biografen (, teatret, skole)] go to the cinema (, the theatre, school);
[han går i sit 50. år] he is in his fiftieth year;
[gå i femte klasse] be in the fifth class;
[hun går lige i folk] people fall for her straight away;
[den slags historier går lige i folk] people lap up that kind of story;
[gå i sig selv] think better of it,
F repent;
[planen gik i sig selv igen] the scheme came to nothing;
(se også blod, I. død, frø, kloster, krig, kød, land, moder, orden,
II. ret, I. stykke, vand, vejr);
[`gå igen] leave again;
[`igen] be repeated,
F recur;
(om genfærd) walk; haunt the house (, room etc);
[gå igennem] pass (through), go through;
(undersøge) go over, go through;
(lide) go through,
F undergo;
(blive vedtaget) be carried, pass, go through;
[ansøgningen gik igennem] the application was granted;
[(radio)udsendelsen gik godt igennem] reception was good;
(se også marv);
[gå imod]
(i fjendtlig hensigt) go against;
(hen imod) go towards;
(modarbejde) oppose;
[hvad er der gået dig imod?] what is worrying you? what has upset you?
[alting går mig imod] nothing seems to be going my way;
[gå ind]
(træde ind) go in, enter;
(om avis etc) cease publication;
(se også jagt);
[gå ind ad døren] go in through (, enter by) the door;
[gå ind for]
(støtte) support ( fx a proposal),
(være fortaler for) be an advocate of ( fx reform), advocate,
(anbefale) recommend;
[gå ind for en sag] adopt (el. identify oneself with) a cause;
[gå ind for hans politik] go in for (el. adopt el. advocate) his policy;
[jeg går ind for at] I think that, I vote that;
[gå ind i] go into, enter,
(i forening etc) join;
[gå ind i hæren] join the army;
[den gik lige ind]
(dvs han forstod det) it went right in; he got the message;
[den slags går lige ind hos dem]
(dvs de elsker det) they lap up that kind of thing;
[gå ind på]
(bevæge sig ind i) enter ( fx enter one's office);
(beskæftige sig med) go into ( fx go into details);
(give sin tilslutning til) agree to, accept ( fx accept a proposal), fall in with ( fx an arrangement, a joke);
[gå nærmere ind på] go into details about;
[gå ind til de andre] join the others;
(se også evig (hvile));
[gå indad]
(om dør) open inwards;
[han går indad på fødderne] his feet turn in; he turns in his feet (in walking);
[gå itu] break, come (el. go) to pieces;
[gå med]
(ledsage) go with, come with,
F accompany;
(bære) carry ( fx a pistol, a gas mask, a cane),
(være iført) wear ( fx a gas mask, glasses, a ring, a hat);
(se også krykke);
(om par) go out with,
T date ( fx he's dating her);
(uddele) deliver ( fx newspapers, milk; bread for a baker);
[`med]
(adv) come with somebody (, me, etc), go along;
(forbruges) be consumed, be spent;
(blive ødelagt) be destroyed, be lost;
[går du med?] are you coming (too)? are you coming with me (, us)?
[gå med aviser (, mælk)]
(også) do a newspaper round (, milk round);
[hvordan går det med ham?] how is he getting on?
[hvordan går det med arbejdet?] how is the work getting on? how are you getting on with your work?
[det går dårligt (, godt) med], se ovf: det går ...;
[gå med stok] walk with a stick,
(til pynt) carry a stick;
[gå stille med noget] keep something quiet;
(se også dør);
[gå med hovedet på skrå] carry one's head on one side;
[sådan går det med de fleste] that is what happens to most people;
[hele dagen gik med at forberede festen] they (, we etc) spent the whole day preparing the party;
[gå med på] agree to ( fx the terms, the plan, the proposal), fall in with ( fx the proposal);
(se også værst);
[gå med til]
(dvs ind på) agree to;
[gå ned] go down,
F descend;
(om sol etc) set, go down;
(om flyvemaskine) land, come down;
(om skib etc = synke) go down;
(om pris, temperatur etc) fall,
(pludseligt) drop;
(om teatertæppe) fall, come down;
(bukke under) go under, go to the wall,
(gå fallit) go under, go bust;
(se også I. bakke, flag, I. klap);
[`om]
(gå omkring) walk about,
(blive rakt rundt) go round;
(udføres på ny) be repeated;
(i skole) repeat a class (, a year);
(om eksamen) retake (, kun skriftlig: resit) an examination,
(med objekt) retake (, resit) ( fx it is not possible to retake single papers);
[lade kanden gå om] pass the jug;
[kanden gik om] the jug went round;
[gå 3. klasse om] repeat the third class;
[gå omkring] walk about;
[der går en mur omkring byen] there is a wall round the town;
[gå omkring i gaderne] walk about the streets;
[gå op]
(stige, også om pris) rise, go up;
(om dør, vindue) open,
(pludseligt) fly open;
(om sammenføjning) come apart, give way;
(om knude etc) come undone,
(om noget limet) come unstuck;
(om regnestykke) come out, come right;
(om kabale) come out;
(om teatertæppe) rise;
(om fly etc) take off;
[få til at gå op]
(om regnestykke) get out;
[det går lige op]
(fig) it amounts to the same thing;
(vi er kvit) we are quits;
[det gik op for mig at] I came to realize that, it dawned upon me that;
[gå op i]
(dvs interessere sig for) be absorbed in; give one's mind to;
(gå helt op i) devote oneself to;
[gå op i et fag]
(til eksamen) do an examination in a subject;
[selskabet er gået op i et andet] the company has become merged in another;
[to går op i fire] two will go into four; four is divisible by two;
[gå op i sin rolle] identify oneself with one's part;
(se også I. lue, røg, I. spids);
[gå op med 6%] rise (el. go up) by 6%;
[gå op til eksamen], se eksamen;
[gå over]
(fra side til side) cross ( fx let us cross here), walk across;
(fortage sig) pass off, wear off;
(gå itu) break (in two),
(pludseligt, med et smæld) snap;
(overskride), se ndf: gå ud over;
(se også bred, forstand, streg);
[gå over i] pass into;
[gå over i historien], se historie;
[gå over på andre hænder] pass into other hands; change hands;
[gå over til] go over to ( fx the enemy; a Liberal MP went over to the Conservatives),
(neds) defect to ( fx he defected to the rebels);
(en mening) come round to;
(en religion) go over to, be converted to;
(anden virksomhed, andet emne) pass on to;
(udvikles til) become, pass into;
[gå over til katolicismen] join (el. go over to) the Roman Catholic Church;
[`]
(tage fat) go ahead, go on;
(angribe) go for him (, them etc);
(ske) happen ( fx it does not happen often);
(om handske etc) go on;
[`gå på]
(dvs angå) concern; be aimed at;
[den går han ikke `] he won't swallow (el. S buy) that; that won't go down with him;
[det er hårdt at gå `] it is tough luck;
[(løs) på en] go for somebody;
(se også løs);
[han lod sig ikke gå `]
(dvs veg ikke) he stood his ground (like a man);
(dvs genere) he did not turn a hair;
[det skal du ikke lade dig gå på af] don't let it get you down;
[der går 100 p på et pund] there are a hundred pence to a pound;
(se også I. arbejde, hånd, melodi, nerve, opdagelse, universitet, vinge);
[gå rundt] walk about, go round;
(se også rundt);
[`gå sammen] walk (, leave) together;
(om par) go out together,
T date ( fx they have been dating for over a year);
[gå sammen om det]
(dvs gøre det i fællesskab) do it together;
[gå sammen om at] join together to,
(dvs skyde penge sammen) club together to ( fx buy him a present);
[gå sammen med dem om at] join forces with them to;
[`til]
(fremskynde sin gang) walk faster,
F quicken one's pace;
(ske) come about, come (to pass), happen ( fx how did it happen? how did it come about that he was told? how did he come to lose the
money?);
(kræves) be required,
(forbruges) be spent, be consumed;
(om fodtøj) break in ( fx new boots, new shoes);
[gå til den]
T go it;
[det gik hedt til] feelings ran high,
T the fur really flew;
[det gik livligt til] things got lively;
[det gik underligt til med den sag] it was a queer business;
[jeg er ved at gå `til af varme] this heat is getting too much for me (el.
is getting me down);
(se også bord, film, hjerte, hvile, hånd, læge, II. ret, sag, scene, top,
valg);
[gå tilbage] go back,
(især mil.) retreat;
(fig) decline; fall off ( fx membership (medlemstallet) fell off);
[lade handelen gå tilbage] call off the deal;
[det er gået tilbage for ham] he has come down in the world;
[vær venlig at gå tilbage i vognen!] pass right along the bus, please!
[det går tilbage med ham] he is falling off; he is losing his grip;
[gå tilbage til] return to, go back to,
(skrive sig fra) date from ( fx the house dates from the 17th
century);
[gå ud] go out ( fx they go out a lot);
(om ild, lys) go out;
(om planter) die;
(udgå) be omitted, be left out, be dropped;
[gå ud ad døren] go out of the door;
[gå ud af] go out of, leave ( fx the room, school);
[gå ud fra]
(forudsætte) assume, understand, take for granted ( fx I took it for granted that you would agree);
[jeg går ud fra at]
(også) I take it that;
[gå ud fra en urigtig forudsætning] act on a wrong assumption;
[gå ud med én] go out with somebody;
[gå ud over]
(dvs overskride) go beyond ( fx what is reasonable), pass,
F exceed ( fx all bounds alle grænser);
(påvirke, ramme) affect ( fx one's health);
[det går ud over hans arbejde]
(også) his work suffers;
[hans ondskab gik ud over ham selv] his malice rebounded on him;
[dette vil gå ud over ham] he will be the one to suffer for this;
[lade det gå ud over en anden]
(dvs når noget går én imod) take it out on somebody else;
[lade sit raseri gå ud over] vent one's rage on;
[gå ud på]
(tilsigte) aim at,
(udtrykke) be to the effect (that);
[det går ud på at] the idea is that;
[forslaget (, svaret) går ud på at] the proposal (, the answer) is to the effect that;
[hans stræben går ud på] his object (el. aim) is;
[jeg så hvad alt dette gik ud på] I perceived the drift of all this;
[jeg ved hvad dine ønsker går ud på] I know what your wishes are;
[gå uden om] walk (, go) round ( fx a hole in the road);
(fig) get round ( fx the difficulty);
(prøve at undgå) sidestep ( fx a problem),
F evade ( fx the difficulty, the question);
[gå langt uden om én] give somebody a wide berth;
[gå udenom] go round ( fx the gate was shut so we had to go round),
(fig: om sagens kerne) beat about the bush;
[`under]
(mar) go down,
F founder;
(bukke under) go under, go to the wall;
(blive ødelagt) be destroyed;
[hvis verden går under] if the world comes to an end;
(se også navn);
[gå videre], se videre;
[gå væk], se væk.

Danish-English dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”